Göç Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Göç Çeşitleri

İnsanlar ekonomik, siyasi, sosyal ve doğal afetlere bağlı olmak üzere göç ediyorlar. Göçler birçok sebebe bağlı olarak gerçekleşir. Ülkesinde eğitim alan kalifiyeli kişiler daha kaliteli yaşam sürdürmek için yurtdışına göç ederler. Ülkemizde son yıllarda iç ve dış göçlerin oranları artmıştır.

Ekonomik, siyasi, sosyal ve doğal afetlerden dolayı birey ve toplumların yaşadıkları bölge, yer, ülkeden başka bir yerleşim yerine gitmesine, yerleşmesine denir. Sebeplere bağlı olarak bireyler yaşadıkları bölgeden göç ederek yeni yerleşim yerlerinde yaşamlarını sürdürürler. Göçler sadece insanlar tarafından yapılmaz, toplu halde yaşayan hayvan türleri yaşamlarını sürdürebilmek için bir yerden başka yere göç ederler. Bunlara göçmen kuşlar, hayvanlar denir. Mesela fillerde mevsimlere göre başka yerlere göç ederek yaşamlarını sürdürürler.

afrika goc

Göçlerin Nedenleri

Yaşadıkları yerden ekonomik, siyasi, sosyal ve doğal afetlere bağlı olarak yapılan göçlerdir. Göçlerin gerçekleşmesine bağlı çeşitli nedenler vardır. Göçler iç ve dış göç olarak ikiye ayrılır. İnsanlar daha kaliteli yaşama kavuşmak için göç ederler. Göçlerin sebepleri yaşadıkları bölgenin yetersiz kalmasıdır. Dört başlıkta göçlerin nedenleri anlatılmıştır.

Ekonomik Nedenler

İşsizlik, yeteri eğitim alamadığından dolayı meslek sahibi olamama, köy (kırsal) alanlarda yaşayan kişilerin çalışabileceklerin yerlerin olmamasından kaynaklıdır. Kırsal alanlarda göç oranı şehir merkezlerine göre çok daha fazla olmaktadır. Tarihimizde ekonomik nedenlere bağlı birçok göç gerçekleşmiştir. 1960 yıllarında Almanya’nın insan iş gücüne ihtiyaç duymasıyla ülkemizden göç eden yüz binlerce insan halen Almanya’da yaşamaktadır. Anlaşmalı evlilik yaparak ekonomik açıdan daha ülkelere göç eden kişiler olmaktadır. Sanayi ve üretim alanında insan gücüne talebin az olması çalışmak için insanları yurtdışına göç ettirmektedir.

Siyasi Nedenler

Savaşlar, ülke sınırlarının değişiminde siyasi göçler gerçekleşir. Bireyler zorunlu olarak göç edilmek durumunda da bırakılır. Kurtuluş Savaşı döneminde ülkemiz işgal altındayken çeşitli bölgelerden göçe zorlanmışlardır. Ülkemize hainlik eden kişiler ülkemizden sürgüne gönderilerek göçe zorlanmıştır. Yapılan anlaşmalar doğrultusunda siyasi göçlerde yaşanmaktadır. Ülkenin yönetiminin değişmesi, memnuniyet sağlanmaması durumunda insanlar göç etmektedir.

Sosyal Nedenler

Yaşadıkları yerde eğitim, sağlık, ulaşım, refah düzeyinin yetersiz olmasından kaynaklanan göçlerdir. Yaşadıkları yerin yetersiz kalmasıyla başka semt, şehir, ülkelere göç ederler. Aileler çocuklarına güzel bir gelecek sağlamak için kırsal alanlardan ve gelişmemiş yerlerden göç eder. Eğitim, sağlık, ulaşım alanında yeterli gördükleri yerlere göç etmektedirler.

  KOSGEB Nedir? Kredisi Nasıl Alınır ve Hangi İşlere Destek Veriyor

Doğal Afetlerden Kaynaklı Göçler

Yeryüzünde gerçekleşen heyelan, deprem, kuraklık, sel, volkanik patlamalar gibi sebeplere bağlı olarak görülen göçlerdir. Yaşadıkları yerde can güvenliklerinin olmadığını düşünen aileler başka semt, şehir ve ülkelere göç etmektedir. 1999 yılında Marmara depreminin yaşanmasından dolayı insanlar başka şehirlere göç etmişlerdir.

Göç Çeşitleri Nelerdir

Göçler iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç göç, ülke sınırları içerisinde il değiştirmeye denir. Dış göç, ülke sınırlarından ayrılarak başka ülkelere yerleşmeye denir.

İç Göçler

Mahalle, köy, kasaba, şehirler arası yapılan göçlere denir. Bulunduğu ülkeden ayrılmadan o ülke içerisinde başka bir yere göç durumudur. İç göçler genellikle ekonomik, sosyal nedenlere bağlı olarak gerçekleşir. Doğuda yaşayan insanlar terörden kaynaklı olarak batı illerine göç ederler. Can güvenliği başta olmak üzere yaşam kalitelerini arttırmak için göçlere devam ederler. İç göçler, geçici ve sürekli olmak üzere ikiye ayrılır.

Sürekli İç Göçler

Mahalle, köy, kasaba ve şehirler arasında geri dönmemek haliyle yapılan göçlere denir. Göçler tek seferde gerçekleşerek geri dönülmeden yapılır.

İç Göçlerin Sonuçları

Ülke nüfusunda dengesizlik görülür.
Bölgesel olarak yatırımlar dengesizleşir.
Alt yapı hizmetlerinde yetersizlik görülür.
Kentlerde işsizlik oranı artar.
Düzensiz kentleşme görülür.

Mevsimlik İç Göçler

mevsimlik goc

Genellikle kırsal alanlarda yaşayan insanlar mevsimlik işlerden dolayı göç ederler. Ekonomik nedenlere bağlı iç göçlerdir. Turizmin geliştiği, sanayi ve üretimin arttığı, inşaatların yapıldığı ve tarımsal hareketlenmenin olduğu yerlere göçler yapılır.

Gönüllü Göç

Kendi hür iradeleri ile bir yerden başka yere göç etmelerine denir. Zorunlu göçün tersidir. Kendi isteklerini gerçekleştirerek başka yerlere giderler. Zorunlu tutulmadan yapılan göç türüdür.

Göçlerin Sonuçları

Beyin göçü ile ülkede eğitim görmüş bilgili insanlar yurtdışına göç eder. Ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkıları olmaz.
Ülkenin nüfus dağılımında dengesizlik görülür. Kırsal alanlardan kentsel alanlara göç ile ülkenin tarımcılık ve hayvancılık alanında gerilemesine yol açar.
Yoğun göç alan yerlerin altyapısı yetersiz kalır. Ulaşım, eğitim, işsizlik, sosyal sorunlar kendini gösterir.
Kültür değişikliğinden kaynaklı olarak toplumsal sorunlar ortaya çıkar.
Dış göçlerden dolayı ülke ekonomik, kültürel değerlerini kaybeder.

  Hentbol Nedir? Nasıl Oynanır ve Kuralları

Dünya Tarihinin En Büyük Göçü

Kavimler göçü, tarihin en büyük göçlerinden biridir. Çin devletinin baskısından kurtulmak isteyen Hunlar batıya doğru göçe zorlanmışlardır. Volga ve don nehirlerinden geçerek Karadeniz’in kuzeyine yerleşmişlerdir. Hunlar buralara göç etmesiyle beraber Romalılar buradan daha batıya İspanya’ya doğru göç etmişlerdir. Avrupa’nın temeli kavimler göçü ile atılmıştır. Cermen, Ostrogot, Vizigot, Gepit ve Vandallar’ın Orta Asya’ya yerleşmişlerdir. Kavimler göçü tarihte ilkçağın kapanmasına ve ortaçağın açılmasına sebebiyet vermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu